ARENA ZA NINDŽA RATNIKE

Arena za nindža ratnike je puna različitih prepreka, zidova, lavirinata sa podesivom težinom.

Svaki segment arene takođe ima i visokobezbedan pod, bilo da je zaštitni sunđer, podloga na naduvavanje ili bazen od sunđera. Takođe uz arenu za nindža ratnike postoje i tramboline sa različitim atrakcijama.

Arena je dizajnirana tako da uključi trčanje, skakanje i penjanje kako bi izazvao kod korisnika sve aspekte snage, izdržljivosti, koordinacije, okretnosti i ravnoteže. Kurs Nindža ratnika je zabavna avantura koja koja uz to podstiče vežbanje.